Header image demo 1

Innovaatioiden ja kasvun vauhdittamisen vuosi

Digitalisaation vauhti kiihtyy jatkuvasti. Yrityksiltä vaaditaan muutosvalmiutta perinteisten toimialojen rajojen hämärtyessä. Vuonna 2015 muutos oli myös Tiedon toimintojen keskiössä, kun keskityimme vauhdittamaan innovaatioita ja kasvua.

Kuluttajien ja yritysten muuttuvat vaatimukset kiihdyttävät digitalisaatiota, jonka uudet teknologiat tekevät mahdolliseksi. Kuluttajille on jo arkipäivää, että kaikki palvelut aina itsepalveluista personoituihin digitaalisiin kokemuksiin ovat käden ulottuvilla vuorokauden ympäri. Muutos tulee vaikuttamaan kaikkiin toimialoihin ja teollisuuden prosesseihin. Uusia mahdollisuuksia nousee sekä toimialoittain että useiden toimialojen muodostamissa uudenlaisissa ekosysteemeissä. Tämän seurauksena perinteiset toimialojen rajat tulevat hämärtymään. Kehityksen tuloksena kaikkien yritysten tulee arvioida, uudistaa ja digitalisoida liiketoimintaansa pystyäkseen tarjoamaan uuteen digitaaliseen maailmaan sopivia palveluita.

Pohjoismaiden johtavana IT-palveluiden ja ohjelmistojen tarjoajana etsimme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja asiakkaidemme hyödyksi. Vahva toimialatuntemus sekä liiketoimintaymmärrys yhdistettynä teknologiaosaamiseen ja uusien digitaalisten palveluiden luomiseen antaa meille vahvat eväät tukea asiakkaidemme tarpeita digitalisaatiossa. Kunnianhimoinen tavoitteemme on olla paras digitalisaatiokumppani asiakkaillemme, ja sen saavuttaaksemme olemme keskittyneet useisiin kasvua tukeviin hankkeisiin.

IT-palveluissa kasvua haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta

IT-palveluiden markkinat kasvoivat noin 2 prosentilla Pohjoismaissa vuonna 2015. Perinteisten palveluiden laskeva kysyntä ja haastavana jatkunut Suomen taloustilanne vaikuttivat kasvuumme edelleen. Tiedolle vuosi 2015 oli kuitenkin pääliiketoiminnassamme IT-palveluissa kasvun aikaa, kuten orgaaninen 3 prosentin kasvu osoittaa.

Meillä on hyvä syy olla tyytyväisiä siihen, kuinka onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme vuonna 2015. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoittomarginaalin ollessa yli 10 prosenttia jatkoimme kohti pitkän aikavälin kannattavuustavoitettamme.

Vuonna 2016 Tieto arvioi pohjoismaisen IT-palveluiden markkinan kasvavan 2 prosentilla ja oman koko vuoden 2016 liikevoittonsa paranevan vuoden 2015 tasosta.

Uudet palvelut kasvun ajureina

Strategiamme mukaisesti vuoden 2015 suurin painopiste oli kasvualueiden vauhdittamisessa. Keskityimme valittujen kasvualueidemme laajentamiseen investoimalla tarjooman kehittämiseen sekä uudenlaisen osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin. Lisäksi teimme kolme yritysostoa ja julkistimme kolmannen startupimme, tietoturvapalvelut, josta tiedotimme tammikuussa 2016.

Tulevaisuudessa yhdessä tekeminen kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa tulee entistä tärkeämmäksi. Yhteisen innovoinnin avulla mahdollistetaan asiakkaille ja kuluttajille entistä parempia palveluja parasta mahdollista teknologiaa hyödyntäen. Vuonna 2015 solmimme useita kumppanuuksia tuodaksemme asiakkaille parhaat teknologiat yhdistettynä Tiedon palveluihin ja ratkaisuihin.

Tukeaksemme innovaatioita ja pitkän aikavälin kasvua olemme edellisten vuosien aikana kasvattaneet vuosittaisia investointejamme uusien palveluiden kehittämiseen 40 miljoonasta eurosta 60 miljoonaan euroon. Samanaikaisesti olemme jatkaneet kannattavuuden parantamista linjassa pitkän aikavälin tavoitteemme kanssa.

Vuonna 2015 Tiedolla oli useita kasvuliiketoimintoja ja kohdensimme suurimmat panostuksemme viiteen kasvualueeseemme: Digitaalinen asiakaskokemus, Lifecare, teollinen internet, pilvipalvelut ja uusimpana lisäyksenä tietoturvapalvelut. Näiltä kasvualueilta haemme markkinoita nopeampaa kasvua pitkällä aikavälillä.

Investoimme osaamisen uudistamiseen

Tarttuaksemme muuttuvien markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, olemme myös panostaneet osaamisen uudistamiseen. Vuonna 2015 rekrytoimme yhteensä 1 800 asiantuntijaa, joista 500 uusiin rooleihin uusilla palvelualueilla. Yli 400 ammattilaisen rekrytointi Pohjoismaissa vahvistaa asemaamme johtajavana neuvonantajana ydinmarkkinoillamme.

Vahvistaaksemme uutta osaamista kasvavilla palvelualueilla olemme investoineet osaamisen kehittämiseen ja rekrytoineet uudenlaisia kompetensseja. Asiantuntijajoukkoomme on liittynyt liiketoimintakonsultteja, ratkaisukonsultteja, arkkitehteja, käytettävyysasiantuntijoita ja ohjelmistokehittäjiä. Samanaikaisesti monien uusien palveluiden tuottamiseen tarvitaan vähemmän työvoimaa ja tiettyjä toimenkuvia on poistunut automatisoinnin myötä.

Uusien palvelualueiden kehittämisen ja rekrytointien lisäksi positiiviseen tulokseemme vuonna 2015 on vaikuttanut myös Jatkuvien palveluiden automatisointi ja sovellushallinnan toimintojen teollistaminen.

Palveluidemme standardisointi ja teollistaminen ovat avainroolissa hakiessamme jatkuvasti parempaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Jatkuvien palveluiden automaatio-ohjelma käynnistettiin vuoden 2015 alussa ja on edennyt aikataulussa. Ohjelmalla on ollut merkittävä rooli liiketoimintamme kannattavuuden parantamisessa vuonna 2015.

Digitalisaation kärkeen yritysostojen avulla

Strategiamme mukaisesti ja kiihdyttämään osaamisen muutosta teimme vuonna 2015 kolme yritysostoa. Ostimme Software Innovationin, joka on pohjoismaiden johtava sisällönhallintaratkaisuja tuottava ohjelmistoyritys. Kaupan myötä pystyimme vahvistamaan asemaamme Norjassa ja laajentamaan skaalautuvaa ohjelmistopohjaista liiketoimintaamme.

Digitaalisen asiakaskokemuksen palvelualueen markkinan odotetaan kasvavan Pohjoismaissa noin 20 prosentilla vuosittain. Vahvistaaksemme osaamistamme sähköisen kaupankäynnin palveluissa ja kiihdyttääksemme kasvumahdollisuuksia kaikilla toimialoilla, Tieto osti Smilehousen, suurimman suomalaisen monikanavaisia asiointipalveluita tarjoavan yrityksen, joka toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa.

Vahvistaaksemme jalansijaamme Ruotsin paperi- ja metsäteollisuudessa, ostimme ruotsalaisen Imanon, joka tarjoaa konsulttipalveluita ja avustaa paperi- ja metsäteollisuuden asiakkaitaan liiketoimintaprosessien digitalisoinnissa. Strategiamme linjan mukaisesti ja keskittääksemme operaatioitamme myimme Lean Systemsin liiketoiminnot Suomessa.

Matkalla halutuimmaksi digitalisaatiokumppaniksi

Olemme ehdottomasti oikealla tiellä parantaessamme Tiedon kilpailukykyä aktiivisilla investoinneilla sekä automatisaatioon että uusiin palveluihin. Vuonna 2015 toteutimme sekä vuotuisen asiakastyytyväisyyskyselyn että työtyytyväisyyskyselyn henkilöstölle. Molempien tulokset vahvistivat Tiedon myönteistä uudistumista. Olen erityisen iloinen siitä, että työntekijöidemme tyytyväisyys ja sitoutuminen on vahvistunut merkittävästi. Se luo vahvan pohjan tarjota työntekijöillemme mielenkiintoisia työtehtäviä ja luoda asiakkaillemme uusia innovaatioita.

Seuraavana virstanpylväänä uudistumismatkallamme on edistää henkilöstömme työnantajakokemusta ja avointa yrityskulttuuriamme muuttamalla pääkonttorimme Espoon Keilaniemeen West Coast Business Campukselle vuonna 2016.

IT-ala jatkaa nopeaa muutosta luoden uusia mahdollisuuksia kasvuun ja innovaatioihin. Odotamme mielenkiinnolla uusia tilaisuuksia laajentaa kasvualueitamme ja kehittääksemme palveluitamme varmistaaksemme, että asiakkaamme ovat aina yhden askeleen edellä.

Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme, kumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme tuesta matkallamme. Viime vuosina yhtiössämme tapahtuneen uudistumisen valossa odotamme paljon myös vuodelta 2016!

Kimmo Alkio
Toimitusjohtaja