Tietoja osakkeenomistajille

Osakkeenomistajan kalenteri vuonna 2016

 • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 10.3.
 • Ilmoittautuminen 8.2.–17.3. klo 15.00
 • Yhtiökokous 22.3.
 • Osinko irtoaa 23.3.
 • Osingonmaksun täsmäytyspäivä 24.3.
 • Osingon maksu 8.4. alkaen
   
 • Osavuosikatsaus 1/2016 26.4.
 • Osavuosikatsaus 2/2016 22.7.
 • Osavuosikatsaus 3/2016 25.10.

Yhtiökokous

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 15.00. Scandic Parkissa, osoite Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. 

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla osoitteessa www.tieto.com/agm.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2016 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • elektronisesti (saatavilla osakasluettelossa oleville osakkeenomistajille)
 • sähköpostitse: agm(at)tieto.com
 • puhelimitse: 020 727 1740 (ma-pe 9.00 – 15.00)
 • faksilla: 020 602 0232 tai
 • kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 17.3.2016 klo 10.00 mennessä.

Mahdolliset valtakirjat osakkeenomistajan edustamisesta yhtiökokouksessa pyydetään toimittamaan osoitteeseen: Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki 17.3.2016 mennessä (faksi 020 602 0232).

Valtakirjojen toimittaminen etukäteen

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen: Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki 17.3.2016 mennessä.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 8.4.2016 alkaen.

Lisätietoja yhtiökokouksesta osoitteessa www.tieto.com/agm