Tytäryhtiöosakkeet

TYTÄRYHTIÖOSAKKEET
 
Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöosakkeet
 
  Omistusosuus
%
31.12.2015
Kirjanpitoarvo
Milj. euroa
Software Innovation AS, Norja 100,0 66,6
Tieto Austria GmbH, Itävalta 100,0 0,8
Tieto Beijing Information Technology Services Co., Ltd., Kiina 100,0 0,4
Tieto Canada Inc., Kanada 100,0 0,1
Tieto China Co., Ltd., Kiina 100,0 4,3
Tieto Czech s.r.o., Tsekin tasavalta 100,0 8,0
Tieto Denmark Support Services A/S, Tanska 100,0 0,1
Tieto DK A/S, Tanska 100,0 1,6
Tieto d.o.o., Kroatia 100,0 0,0
Tieto Estonia AS, Viro 100,0 3,1
Tieto Estonia Services OÜ, Viro 60,0 0,2
Tieto Finland Oy, Suomi 100,0 134,5
Tieto Finland Support Services Oy, Suomi 100,0 1,6
Tieto Germany GmbH, Saksa 100,0 0,5
Tieto Global Oy, Suomi 100,0 1,1
Tieto Great Britain Ltd, Iso-Britannia 100,0 0,5
Tieto Healthcare & Welfare Oy, Suomi 100,0 2,6
Tieto IT Services India Pvt. Ltd., Intia 100,0 1,4
Tieto Latvia SIA, Latvia 100,0 10,3
Tieto Lietuva UAB, Liettua 100,0 2,6
Tieto Netherlands Holding B.V., Alankomaat 100,0 24,5
Tieto Norway AS, Norja 100,0 105,9
Tieto Poland sp. z o.o, Puola 100,0 3,3
Tieto Sdn Bhd, Malesia 100,0 0,2
Tieto Singapore Pte. Ltd., Singapore 100,0 0,3
Tieto Slovakia s.r.o., Slovakia 100,0 0,0
Tieto Support Services Sp. z o.o., Puola 100,0 0,0
Tieto Sweden Professional Services AB, Ruotsi 100,0 549,3
TietoEnator Inc., USA 100,0 8,0
TietoEnator OOO, Venäjä 100,0 0,0
Lepäävät tytäryhtiöt (yhteensä 5 kpl)   0,0
    931,8
     
Tytäryhtiöiden omistamat konserniyhtiöosakkeet
     
  Omistusosuus
%
31.12.2015
Kirjanpitoarvo
Milj. euroa
Canvisa Consulting AB, Ruotsi 100,0 0,6
Imano AB, Ruotsi 100,0 5,2
Smilehouse Group Oy, Suomi 100,0 14,3
Smilehouse Oy, Suomi 100,0 2,2
Softinn Software Services Pvt. Ltd., Intia 100,0 0,1
Software Innovation A/S, Tanska 100,0 7,3
Software Innovation Group Sweden AB, Ruotsi 100,0 2,3
Software Innovation Sweden AB, Ruotsi 100,0 2,6
Tieto Netherlands B.V., Alankomaat 100,0 2,9
Tieto Rus OOO, Venäjä 100,0 2,3
Tieto Software Technologies Pvt. Ltd, Intia 100,0 21,5
Tieto Sweden AB, Ruotsi 100,0 260,4
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, Ruotsi 100,0 4,6
Tieto Sweden Support Services AB, Ruotsi 100,0 0,0
Tieto U.S. Inc., USA 100,0 1,0
Lepäävät tytäryhtiöt (yhteensä 1 kpl)   0,0
    327,3
     
Kaikki tytäryhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen. Intian tytäryhtiöiden virallinen tilikausi on 1.4.–31.3. Intian lainsäädännön mukaisesti.
     
Tieto Great Britain Ltd on vapautettu Iso-Britannian osakeyhtiölain mukaisesta tilintarkastusvelvoitteesta pykälän 479A nojalla. Emoyhtiö Tieto Oyj on antanut emoyhtiön takauksen kaikista Tieto Great Britain Ltd:n vastuista tilikauden 2015 päätöstilanteen mukaan.
     
Merkittävät rajoitukset:    
Kiinassa ja Intiassa sijaitseviin käteisvaroihin ja lyhytaikaisiin talletuksiin liittyy paikallisia valuutanvaihtorajoituksia. Nämä valuuttamääräykset estävät pääoman siirtämisen pois maasta muutoin kuin tavanomaisina osinkoina.