Tilauskanta

Koko vuoden uusien sopimusten kokonaisarvo oli 1 902 (1 867) milj. euroa ja book-to-bill -suhdeluku oli 1,3 (1,2). Tämän hetkisen määritelmän mukaan uusien sopimusten kokonaisarvo sisältää myös irtisanomisajan jälkeisen osan.

Tilauskanta nousi 2 030 (1 784) milj. euroon. Kasvu johtui osittain yritysostojen myönteisestä vaikutuksesta. Koska sopimusten keskimääräinen kesto on pidentynyt, kuluvana vuonna tilauskannasta arvioidaan laskutettavan vain 46 % (50).