Osinko

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 630,3 milj. euroa. Vuoden 2015 tuloksen osuus tästä on 46,7 milj. euroa. Hallitus ehdottaa 1,10 (1,00) euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2015. Koska yhtiöllä on vahva kassavirta ja tavoitteena on kehittää yhtiön pääomarakennetta, hallitus ehdottaa lisäksi 0,25 euron osakekohtaista lisäosinkoa. Tieto säilyttää hyvän valmiuden investoida kasvuun sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti myös osingonmaksun jälkeen.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat ehdotettuna osingon täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakkeenomistajarekisteriin tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Ehdotettu osinko ei vaaranna yhtiön maksukykyä.