Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tieto Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2015 oli 76 555 412,00 euroa ja osakkeiden määrä 74 009 953. Vuoden 2015 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt omistivat yhteensä 465 084 omaa osaketta eli 0,6 % osakkeista ja äänistä. 

Vuoden 2015 aikana Tieto vastaanotti kaksi liputusilmoitusta muutoksista osakkeenomistuksessa. Huhtikuussa Tieto ilmoitti, että yhtiön osakkeiden lukumäärä oli kasvanut osakeoptiolla tehtyjen merkintöjen pohjalta. Tämän johdosta Cevian Capitalin omistusosuus laski alle 15 %:n kynnyksen. Kesäkuussa Silchester International Investors LLP ilmoitti, että sen omistus Tiedosta oli noussut 10,00 %:iin.

Vuoden 2015 lopussa yhtiöllä oli 24 491 rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten rekisterien mukaan suomalaiset sijoittajat omistivat Tiedon osakkeista 36,2 % ja ruotsalaiset 2,3 %. Suomessa ja Ruotsissa oli yhteensä 22 967 yksityissijoittajaa, ja he omistivat 12 % Tiedon osakkeista. Lisätietoja osakkeista ja osakkeenomistajista löytyy osoitteesta www.tieto.fi/osakkeet.