Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyivät suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2015 rekisteröityjen omistusten perusteella. Osakkeenomistajat, joka halusivat osallistua toimikuntatyöskentelyyn, nimesivät seuraavat jäsenet: 

Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,
Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy,
Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Timo Sallinen, sijoitusjohtaja (listatut arvopaperit), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja
Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.