Merkittävät sopimukset

Tieto on solminut lukuisia uusia sopimuksia asiakkaiden kanssa kaikissa toimialaryhmissä. Asiakassopimusten ehtojen mukaisesti Tieto ei voi kuitenkaan julkistaa kauppoja useimpien sopimusten kohdalla.

Maaliskuussa Tieto ja Etera solmivat kolmivuotisen sopimuksen infrastruktuuripalveluista. Sopimuksen arvo on yli 5 milj. euroa.

Maaliskuussa Tieto solmi sopimuksen IT-palvelujen kokonaistoimituksesta Skoonen maakäräjille (Region Skåne), joka on yksi Ruotsin suurimmista aluehallinnoista. Sopimus on nelivuotinen ja siihen sisältyy kahdeksan lisävuoden optio. Nelivuotinen sopimus astui voimaan 1.10.2015, ja sen arvoksi arvioidaan 70 milj. euroa. Tieto vastaa modernien käyttäjäläheisten IT-palvelujen ja uuden tekniikan toteuttamisesta, ylläpidosta, koordinoinnista ja kehittämisestä Region Skånen 32 000 työntekijälle.

Maaliskuussa Tieto ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) solmivat palvelusopimuksen tietotekniikkakonsultoinnista sisällönhallintapalveluissa. Sopimus solmittiin Hanselin tietotekniikan konsultointipalveluita koskevan puitesopimuksen pohjalta, ja se on voimassa helmikuun 2017 loppuun. Sopimuksen arvo on arviolta jopa 3 milj. euroa.

Maaliskuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen Alankomaiden suurimman luottokorttiyrityksen International Card Servicesin (ICS) kanssa kokonaisvaltaisen ja toimialakohtaisen pilvipohjaisen IT-ratkaisun toimituksesta. Uusi pilviratkaisu on kehitetty rahoitus- ja pankkisektorilla toimivien yritysten tarpeisiin huomioiden erityisesti korkeat turvallisuus- ja sääntelyvaatimukset. Sopimus on voimassa joulukuuhun 2020 saakka.

Huhtikuussa Tieto ja Cerdo solmivat ulkoistussopimuksen pankki- ja rahoitusalalle suunnatuista hallinnollisista maksu- ja talletustoiminnoista. Sopimuksen ansiosta Tieto voi toimittaa houkuttelevan ulkoistusratkaisun pohjoismaisille finanssimarkkinoille.

Huhtikuussa yksi Norjan johtavista matkailualan yrityksistä Hurtigruten valitsi Tiedon strategiseksi hosting-kumppanikseen toimittamaan moderneja ja kokonaisvaltaisa IT-palveluita. Sopimus kattaa kaupallisten ja hallinnollisten sovellusten koko elinkaaren. Sopimus on viisivuotinen, ja sen arvo voi nousta 15 milj. euroon.

Elokuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen Tukholman läänissä sijaitsevan Sollentunan kunnan kanssa ja jatkaa kunnan IT-palvelujen kokonaistoimittajana seuraavan kolmen vuoden ajan. Sopimuksen arvo on noin 8 milj. euroa.

Syyskuussa Tieto ja Länsi-Götanmaan aluehallinto solmivat sopimuksen aluehallinnon patologiaprosessin digitalisoinnista Patos-nimisen kokonaisratkaisun avulla. Sopimuksen kesto on kymmenen vuotta ja arvo noin 46 milj. euroa. Aluehallinnolla on myös optio yhteistyön jatkamisesta toisella kymmenen vuoden jaksolla.  

Syyskuussa Tieto solmi kehyssopimuksen Ruotsin valtiollisen hallintoviranomaisen Kamarikollegion kanssa tiedonhallinnan ja e-hallinnon ratkaisuista julkisella sektorilla. Kehyssopimuksen piiriin kuuluu seitsemän palveluntarjoajaa ja sen vuosittainen kokonaisarvo on noin 400 milj. Ruotsin kruunua seuraavien neljän vuoden aikana. Marraskuussa 2015 voimaan astunut sopimus on osa Ruotsin valtion panostuksia yhteiskunnan digitalisoimiseksi.

Syyskuussa Valtiokonttori valitsi Tiedon asianhallintajärjestelmänsä toimittajaksi. Toimitettavan kokonaisuuden ydin on Software Innovationin Public 360° -ratkaisu. Toimitus tapahtuu alkuvuodesta 2016, ja sopimuskausi on viisi vuotta. Uutta ratkaisua hyödynnetään jatkossa kaikissa Valtiokonttorin sähköisissä palveluprosesseissa, ja se tukee näin Valtiokonttorin digitalisoitumista.

Syyskuussa työ- ja elinkeinoministeriö valitsi Tiedon uudistamaan työvoimapalveluiden valtakunnallisen URA-tietojärjestelmän. Tieto oli myös yksi kolmesta toimittajasta, jotka valittiin uudistamaan työvoimatoimistoille tarjottavat sähköiset palvelut. Sopimuskausi päättyy vuoden 2018 lopussa, ja sopimuksen arvoksi arvioidaan jopa 40 milj. euroa. 

Syyskuussa SSAB ja Tieto uusivat palvelusopimuksensa kolmeksi vuodeksi. Lisäksi sopimuksessa on kahden vuoden jatko-optio. Sopimus kattaa laajan valikoiman palveluja kapasiteettipalveluista liiketoimintakriittisen valmistuksen sekä logistiikan ja myynnin toimintojen sovelluskehitykseen maailmanlaajuisesti. Tieto tarjosi SSAB:lle kiinnostavan mallin tuottavuuden parantamiseen ja IT-toimintojen modernisointiin keskuskoneympäristössä.

Lokakuussa Suominen, globaali kuitukankaiden valmistaja pyyhintä-, hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin, ja Tieto solmivat strategisen IT-kumppanuussopimuksen. Nelivuotinen sopimus yhden vuoden optiolla kattaa Suomisen liiketoimintasovellusten ja alustapalveluiden rakentamisen ja ylläpidon, ja sen arvo on merkittävä. Tieto tarjoaa Suomiselle täyden palvelun ratkaisun, johon sisältyy ylläpito Tiedon pilvipalvelimella sekä uudet toiminnan (ERP) ja valmistuksen ohjauksen (MES) järjestelmät, jotka perustuvat integroituun SAP- ja TIPS (Tieto Integrated Paper Solution) -ratkaisuun.

Marraskuussa Tieto ja Tampereen kaupunkiseutu allekirjoittivat sopimuksen, jonka puitteissa Tampereen kaupunkiseutu ostaa perustietotekniikka- ja integraatiopalvelut Tiedolta. Sopimuksen arvo on noin 30 miljoonaa euroa viiden vuoden sopimuskaudella vuosina 2016–2020.

Marraskuussa Tieto ja ICA Banken solmivat viisivuotisen ulkoistamissopimuksen pankin arvopaperitoiminnan hoitamisesta, järjestelmähallinnasta ja back office -palveluista. Uusi ratkaisu kattaa koko arvopaperiprosessin tilauksesta kauppojen selvitykseen. Sopimuksen myötä Tieto ottaa kokonaisvastuun järjestelmän toteuttamisesta ja hallinnasta sekä ICA Bankenin arvopaperien käsittelytoimista (Software as a Service) ja back office -toiminnoista (Business Process Outsourcing).

Marraskuussa Tieto solmi sopimuksen IT-palveluiden toimittamisesta Praktikertjänstille, joka on Ruotsin suurin yksityisen sairaanhoidon ja hammashoidon toimija. Sopimus on viisivuotinen ja siihen sisältyy kahden vuoden jatko-optio. Sopimuksen arvo on 62 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 6,7 miljoonaa euroa), josta osa menee Tiedon laitteistohallinnan alihankkijalle. Tieto toimii sopimuksen mukaan IT-palvelujen kokonaistoimittajana kattaen kaiken palvelinten hallinnasta toimipistekohtaiseen tukeen.

Joulukuussa Göteborg Energi päätti ulkoistaa IT-toimintansa Tiedolle. Sopimus on viisivuotinen, ja se on suuruudeltaan noin 40 miljoonaa euroa. Sopimus kattaa esimerkiksi konesalit, työasemapalvelut, service deskin sekä työryhmäpalvelut. Göteborg Energin IT-ympäristö konsolidoidaan Tiedon Ruotsissa sijaitseviin uudenaikaisiin korkean tietoturvatason konesaleihin.

Joulukuussa Tieto solmi sopimukset Suomen valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin, Väestörekisterikeskuksen ja valtiokonttorin kanssa palveluiden siirtämisestä valtion konesali- ja kapasiteettiympäristöön vuoden 2016 aikana. Sopimus kattaa Suomen väestötietojärjestelmän, valtion Kieku-toiminnanohjausjärjestelmän ja kansallisen palveluarkkitehtuurin (X-Road). Viisivuotisten sopimusten kokonaisarvo on noin 30 milj. euroa. Sopimukset perustuvat Hansel-runkosopimukseen konekeskus- ja kapasiteettipalveluista.