Markkinamuutokset tarjoavat uusia mahdollisuuksia

Sekä kuluttajien että yritysasiakkaiden muuttuva käyttäytyminen nopeuttaa uusien teknologioiden mahdollistamaa digitalisaatiota. Kuluttajille on tavallista, että kaikki palvelut ovat saatavissa vuorokauden ympäri ja että heille on tarjolla itsepalveluja sekä personoituja digitaalisia kokemuksia. Muutos tuo mahdollisuuksia kaikille toimialoille ja jatkuvasti avautuu uusia tapoja hyödyntää digitalisaatiota teollisissa prosesseissa. Internetin käyttäjien määrän lisääntyessä myös tietomäärä kasvaa eksponentiaalisesti. Uusien teknologioiden ansiosta kapasiteetin saatavuus ja liitettävien laitteiden määrä kasvaa kuitenkin jatkuvasti. Pilvipalvelujen, big datan, esineiden internetin, robotiikan ja muiden uusien teknologioiden pohjalta syntyy uusi datakeskeinen ekosysteemi, jossa laitteiden kommunikointiin pohjautuvat prosessit ja vuorovaikutus ovat ennustettavia ja reaaliaikaisia.

Digitalisaatio vaikuttaa lähes kaikkiin yrityksiin, ja muutos vain kiihtyy entisestään. Uusia mahdollisuuksia syntyy paitsi toimialojen sisällä myös uusissa, toimialojen leikkauspisteeseen syntyvissä ekosysteemeissä. Tämä osaltaan hämärtää perinteisiä toimialojen välisiä rajoja. Tieto on tunnistanut lukuisia alueita, jotka tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi digitaalinen maksaminen, tilauspohjainen tuotanto, reaaliaikainen vähittäiskauppa, autonominen logistiikka, digitaalinen terveydenhoito, älykäs kotihoito ja tietoverkkojen turvallisuus.

Voidakseen säilyttää markkina-asemansa nopeasti muuttuvassa kilpailutilanteessa asiakkaat panostavat yhä vahvemmin oman liiketoimintansa digitalisointiin. Innovaatioihin ja uusien sovellusten joustavaan kehittämiseen ja lanseerauksiin tarvitaan uusia ketteriä arkkitehtuureja ja automatisoituja ympäristöjä. Kun asiakaskokemuksesta tulee ehdoton edellytys digitaalisten yritysten toiminnalle, tietotekniikkatoimittajien roolista tulee yhä strategisempi.

IT-palveluntarjoajan vahva toimiala- ja liiketoimintatuntemus, teknologiaosaaminen ja kyky luoda asiakkaille uusia digitaalisia palveluita ovat yhä merkittävämpiä tekijöitä. Jotta asiakkaille voitaisiin tarjota parhaita mahdollisia teknologioita, myös palvelujen kehittäminen yhdessä kumppanien ja asiakkaiden kanssa on yleistymässä. Lisääntynyt avoimuus nopeuttaa tätä kehitystä, kun avoimet sovellusrajapinnat (API) ja avoin data mahdollistavat yhteistoiminnallisen innovoinnin.

IT-investoinneissa uusien palveluiden osuus kasvaa kun taas perinteisiä palveluita kuten infrastruktuuripalveluita pidetään tapana saavuttaa kustannussäästöjä. Tämän suuntauksen ovat mahdollistaneet palvelutoimitusten standardointi ja teollistaminen, ja myös jatkossa IT-palvelutarjoajat jatkavat investointejaan automaatioon ja tuottavuuden parantamiseen.