Kehittäminen

Tiedon palveluiden kehittämiskulut olivat noin 60 milj. euroa vuonna 2015 eli 4,1 % liikevaihdosta (50 milj. euroa eli 3,2 % liikevaihdosta vuonna 2014). Nämä kulut kattavat palveluiden ja tuotteiden kehittämisen. Painopistealueita ovat olleet esimerkiksi asiakaskokemuksen johtaminen, teollinen internet, Tiedon terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorin tuote Lifecare sekä pilvipalvelut ja valitut toimialakohtaiset tuotteet. Lisäksi sisäiseen kehittämiseen kuten sovellushallinnan standardointiin ja jatkuvien palveluiden automaatioon liittyvät kustannukset sisältyvät summaan. Merkittävien uusien liiketoimintakonseptien ja ohjelmistotuotteiden kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomana omaisuutena, jos ne täyttävät tilinpäätösperiaatteiden mukaiset edellytykset. Vuosina 2015 ja 2014 kehittämiskuluja ei aktivoitu taseeseen.