Henkilöstö

Joulukuun lopussa kokopäiväisen henkilöstön määrä oli 13 083 (13 720). Kokopäiväisen henkilöstön määrä suotuisan kustannustason maissa oli 6 039 (6 334) eli 46,2 % (46,2) henkilöstöstä.

Koko vuonna kokopäiväisen henkilöstön määrä laski nettomääräisesti yli 600:lla. Tuotekehityspalveluiden henkilömäärä laski yli 800:lla. IT-palveluissa henkilömäärä kasvoi noin 200:lla. Nettorekrytoinnit lisäsivät henkilömäärää noin 500:lla ja yritysostojen ja -myyntien nettolisäys oli yli 400 henkilöä. Irtisanomisten vaikutus oli yli 700. Liukuva 12 kuukauden henkilöstövaihtuvuus oli 9,9 % (10,5) joulukuun lopussa. 

Palkkainflaatio oli yli 3 %, ja sen odotetaan pysyttelevän tällä tasolla vuonna 2016. Suotuisan kustannustason maissa palkkojen nousu on selvästi suurempaa kuin keskimäärin.

Tiedon ja koko IT-toimialan muutos asettaa korkeat vaatimukset resurssien suunnittelulle. Tiedon uudistumis- ja kasvutavoitteita tukevien resurssien varmistaminen oli henkilöstöhallinnon painopistealueena vuonna 2015. Tieto jatkoi uuden osaamisen rekrytointia kasvualueilleen, kuten terveydenhuolto ja digitaalinen asiakaskokemus, sekä myyntiin. Uuden osaamisen tarve kasvoi, ja yhtiö rekrytoi etenkin toimialakonsultteja, digitaalisia arkkitehtejä, UX-suunnitelijoita ja ohjelmistokehittäjiä. Lisäksi liiketoimintaostot toivat Tiedolle lähes 500 uutta osaajaa. Toisaalta perinteisten IT-palveluiden automaatio ja teollistaminen merkitsevät sitä, että joitain perinteisiä työtehtäviä ei enää tarvita.

Tiedon tavoite olla suosituin työnantaja tukee osaltaan yhtiön liiketoimintatarpeita. Yhtiö hyödyntää esimerkiksi suunnattuja viestejä tavoitellessaan uusia osaajia tietyistä ammattiryhmistä ja pyrkiessään sitouttamaan nykyisiä työntekijöitään. Lisäksi Tieto hyödyntää aktiivisesti sosiaalista mediaa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tieto pyrkii myös parantamaan työntekijöiden kokemuksia yhtiöstä ja työntekijöiden välistä avointa kulttuuria ja näin vahvistamaan mielikuvaa itsestään työnantajana.

Tiedon tavoitteena on Open Source -kulttuuri eli avoin ja läpinäkyvä kulttuuri, jossa työskentelevillä ihmisillä on hyvät toimintaedellytykset, he voivat vaikuttaa työhönsä ja rakentaa inspiroivia työympäristöjä. Vuonna 2015 painopistettä laajennettiin johtamisesta ja yhdessä työskentelystä työntekijöiden kokonaisvaltaiseen kokemukseen. Tämän johdosta Tiedossa käynnistettiin fyysisen työympäristön sekä työkalujen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen yhtiön toimintakulttuurin mukaisesti. Esimerkkinä tästä on päätös siirtää Tiedon pääkonttori West Coast Business Campuksen tiloihin Espoon Keilaniemeen loppuvuodesta 2016 lähtien. Ympäristö on uusi ja tukee erilaisia yhteistoiminnan muotoja.

Tieto jatkoi panostuksia johtamisosaamisen kehittämiseen ja osaamisen uudistamiseen sekä Open Source -kulttuuriin, joka painottaa jakamista, jatkuvaa kehittymistä ja oppimista. Yksi vuoden 2015 uusista hankkeista oli nuorille osaajille ja tuleville johtajille tarkoitettu ohjelma Igrow. Globaali kehittämisohjelma lisäsi merkittävästi paitsi siihen osallistuneiden henkilöiden motivaatiota myös motivaatiota heidän kanssaan työskentelevien ihmisten keskuudessa. Lisäksi Tieto on perustanut vuotuisen johtamistapahtuman (Tieto Leadership Forum), johon osallistuu yrityksen ylemmän johdon edustajia, henkilöitä, jotka haluavat panostaa yritykseen, sekä nuoria lahjakkaita työntekijöitä. Kaksipäiväinen tapahtuma videoidaan kaikille työntekijöille, ja kaikki halukkaat voivat osallistua siihen verkossa ja antaa oman panoksensa Open Source -kulttuurin hengessä.

Tieto toteutti vuotuisen henkilöstötutkimuksensa vuoden 2015 syksyllä. Vastausprosentti oli ennätyksellisen korkea, 92 %. Tutkimus osoitti, että kaikilla alueilla on tapahtunut selvää kehitystä. Yhtiön muutos tuottaa vähitellen tuloksia, työntekijät ovat alkaneet suhtautua siihen myönteisesti ja ovat erittäin sitoutuneita Tietoon. Kulttuuri-indeksin selvä paraneminen osoittaa, että Tiedon työntekijät ovat sitoutuneet yhtiön arvoihin sekä sen kulttuuriin liittyviin tavoitteisiin. Lisäksi projektijohtamisen osaaminen, joka oli yksi vuoden 2014 painopistealueista, kehittyi erinomaisesti.   

Tiedon lyhyen aikavälin kannustimien uusi rakenne, joka otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa, sai hyvän vastaanoton. Uudistuksessa painotetaan yksilöllistä, kokonaisvaltaista menestystä, ja kriteerien pohjalta arvioidaan myös yhtiön Open Source -kulttuurin toteutumista. Helmikuussa Tieto käynnisti kaksi uutta pitkän aikavälin kannustinohjelmaa, Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015. Lisätietoja kannustimista on osoitteessa www.tieto.fi/sijoittajille.