Hallitus

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous valitsi seuraavat henkilöt uudelleen hallitukseen: Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Sari Pajari, Markku Pohjola, Endre Rangenes, Teuvo Salminen ja Jonas Synnergren. Uudeksi jäseneksi valittiin Lars Wollung.

Tiedon vuoden 2015 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu vuoden 2015 vuosikertomuksen yhteydessä ja on saatavissa osoitteessa www.tieto.fi/sijoittajille.