Hallituksen toimintakertomus

Vuosi 2015 lyhyesti

  • IT-palveluissa myynti kasvoi orgaanisesti markkinoita nopeammin, 3 %
  • Tiedon kasvualueet, mukaan lukien Digitaalinen asiakaskokemus, pilvipalvelut, Lifecare ja Teollinen internet kasvoivat yhteensä 20 % – yhtiö julkisti uuden start-upin, Tietoturvapalvelut 
  • Asiakkaan päätös lisätä omien resurssien käyttöä vaikutti merkittävästi Tuotekehityspalvelujen myyntiin – tehostamistoimenpiteiden ansiosta kustannusrakenne terveellä pohjalla 
  • Varsinaisen liiketoiminnan liikevoittomarginaali nousi yli 10 %:iin – Jatkuvien palveluiden automaatio-ohjelma keskeinen tekijä kannattavuuden parantamisessa