Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

 
 
Emoyhtiön käytettävissä olevat voittovarat 630 277 639,36
josta tilikauden tulos 46 661 395,86
 
Hallitus ehdottaa, että voittovarat käytetään seuraavasti:  
  - osakkeenomistajille jaetaan osinkona yhteensä 1,35 euroa osakkeelta 99 289 812,15
  1,10 euroa (perusosa)  
  0,25 euroa (lisäosa)  
 
  - voittovarojen tilille jätetään 530 987 827,21
 
Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
 
 
Helsinki, 3. helmikuuta 2016
           
           
    Markku Pohjola   Kurt Jofs  
    puheenjohtaja   varapuheenjohtaja  
           
           
    Esa Koskinen   Eva Lindqvist  
           
           
    Sari Pajari   Anders Palklint  
           
           
    Endre Rangnes   Teuvo Salminen  
           
           
    Jonas Synnergren   Lars Wollung  
           
           
    Kimmo Alkio  
    toimitusjohtaja