Tuloslaskelma (FAS)

TULOSLASKELMA (FAS)
 
1 000 euroa Liite 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
         
Liikevaihto     - -
         
Liiketoiminnan muut tuotot   1 180 667 182 561
Henkilöstökulut   2 18 644 17 766
Poistot ja arvonalentumiset 8, 9 3 241 5 913
Liiketoiminnan muut kulut   3 172 352 178 726
         
Liiketappio     -13 570 -19 844
         
Rahoitustuotot ja -kulut   5 25 758 37 769
         
Voitto ennen satunnaisia eriä     12 188 17 925
         
Satunnaiset erät   6 38 150 34 100
         
Voitto ennen veroja     50 338 52 025
         
Tuloverot   7 3 677 3 814
         
Tilikauden voitto     46 661 48 211