Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tiedon vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Toimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Neljä jäsenistä edustaa niitä neljää osakkeenomistajaa, joilla on elokuun lopussa eniten yhtiön osakkeita ja ääniä ja jotka haluavat osallistua nimitysprosessiin. Tieto Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toimii viidentenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimitystoimikunta on nimitetty. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Nimitystoimikunnan työjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tieto.com/investors/tietos-governance/shareholders-nomination-board.

Vuoden 2016 yhtiökokoukselle esitykset valmistellut nimitystoimikunta koostuu seuraavista, yhtiön osakkeenomistajien nimittämistä henkilöistä:

Cevian Capital Partners Ltd:n nimittämänä:

Martin Oliw
Päätoimi: osakas, Cevian Capital AB
Syntymävuosi: 1977
Kansalaisuus: Ruotsi
Koulutus: ekonomi, diplomi-insinööri

Solidium Oy:n nimittämänä:

Kari Järvinen
Päätoimi: toimitusjohtaja, Solidium Oy
Syntymävuosi: 1962
Kansallisuus: Suomi
Koulutus: diplomi-insinööri, MBA

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämänä:

Timo Ritakallio
Päätoimi: toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, MBA 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimittämänä:

Timo Sallinen
Päätoimi: sijoitusjohtaja (listatut arvopaperit), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Syntymävuosi: 1970
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: kauppatieteen maisteri

Tieto Oyj:n hallituksen edustajana:

Markku Pohjola

Toimikunta päätti, että sen puheenjohtajana toimii Martin Oliw. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa ja esitteli 25.1.2016 ehdotuksensa Tiedon hallituksen kokoonpanosta vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Sari Pajarin, Markku Pohjolan, Endre Rangnesin, Jonas Synnergrenin ja Lars Wollungin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Johanna Lammista ja Harri-Pekka Kaukosta. Eva Lindqvist ja Teuvo Salminen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Markku Pohjolan uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.tieto.com/about-us/management-tieto/proposed-board-members.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samansuuruisia vuosipalkkioita kuin edellisenä vuonna: puheenjohtaja 83 000 euroa, varapuheenjohtaja 52 500 euroa ja hallituksen jäsen 34 500 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2016 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.