Varsinainen yhtiökokous

Ylintä päätöksentekovaltaa Tiedossa käyttää varsinainen yhtiökokous. Kaikilla yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin Tiedon osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. Kukaan osakkeenomistaja ei saa kuitenkaan yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, mukaan lukien puheenjohtajan, nimittää tilintarkastajat, päättää heidän palkkioistaan ja myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi yhtiökokous päättää optio-ohjelmista sekä valtuuttaa hallituksen esimerkiksi hankkimaan yhtiön omia osakkeita tai päättämään osakeanneista. Varsinainen yhtiökokous päättää myös vuotuisesta osingonjaosta hallituksen tekemään ehdotukseen perustuen.

Seuraavat henkilöt ovat läsnä Tiedon varsinaisessa yhtiökokouksessa:

  • hallitus: puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja ehdotetut uudet jäsenet
  • johtoryhmä: toimitusjohtaja ja talousjohtaja
  • tilintarkastaja.

Lisätietoja vuoden 2016 varsinaisesta yhtiökokouksesta sekä aiemmista yhtiökokouksista, osakkeenomistajista ja osallistumismahdollisuuksista löytyy Tiedon verkkosivuilta.

Tiedon varsinainen yhtiökokous 2015

  • Vuonna 2015 Tiedon varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3. Scandic Park -hotellissa Helsingissä.  Kokouksessa oli läsnä 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 48 630 413 osaketta (66,0 % liikkeeseen lasketuista osakkeista).
  • Vuonna 2015 ei pidetty ylimääräisiä yhtiökokouksia.