Tilintarkastajat

Tiedon hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta valmistelee itsenäisesti esityksen tilintarkastajien palkitsemisesta ja valinnasta yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavista palkkioista, ja tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi niitä vuosittain.

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa, että tilikaudelle 2016 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Tilintarkastus

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n tilikaudelle 2015. PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tomi Hyryläisen. Vuonna 2015 Tieto-konserni maksoi tilintarkastajille tilintarkastuksesta yhteensä 0,7 (0,7) milj. euroa, josta 0,7 (0,7) milj. euroa konsernin tilintarkastajalle PricewaterhouseCoopers Oy:lle, ja muista palveluista yhteensä 1,0 (1,0) milj. euroa, josta 0,9 (0,9) milj. euroa konsernin tilintarkastajalle.