Sisäpiirihallinto

Tieto noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Lisäksi Tiedolla on oma sisäpiiripolitiikka, jota päivitetään säännöllisesti ja joka on kaikkien yhtiön työntekijöiden saatavissa. Sisäpiiriläisille annetaan tietoa ja ohjeita sisäpiirisäädöksistä.

Tiedon julkisia sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastajat sekä johtoryhmän jäsenet. Tiedot heidän omistamistaan Tiedon osakkeista ja arvopapereista löytyvät sisäpiirirekisteristä sekä Euroclear Finland Oy:stä.

Työntekijät tai muut henkilöt tai yritykset, jotka asemansa tai tehtäviensä perusteella saattavat säännöllisesti saada sisäpiiritietoa yhtiöstä, on rekisteröity yhtiökohtaiseen pysyvään sisäpiirirekisteriin. Yhtiö perustaa myös hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä, kun jokin hanke tai järjestely täyttää määritellyt hankekriteerit.

Henkilöt, jotka kuuluvat julkiseen ja yhtiökohtaiseen sisäpiirirekisteriin, saavat käydä kauppaa Tiedon osakkeilla ja muilla arvopapereilla vain ajanjaksona, joka alkaa osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavana päivänä ja päättyy 7 viikkoa (49 päivää) siitä lukien. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin rekisteröidyt henkilöt saavat kuitenkin käydä kauppaa vasta kun hanke päättyy tai julkistetaan.

Yhtiö edellyttää, että sen julkiset sisäpiiriläiset tarkistavat yhtiölle ilmoittamansa tiedot vuosittain, ja tarkistaa vähintään kerran vuodessa ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten kaupankäynnin rekisteritietojen pohjalta. Yhtiö voi myös muutoin tarkistaa pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäyntiä. Yhtiö voi tarvittaessa tapauskohtaisesti valvoa sisäpiiriläistensä kaupankäyntiä tarkemmin esimerkiksi jos pysyvä sisäpiiriläinen käy kauppaa jatkuvasti tai suurilla arvopaperimäärillä.

Tiedossa sisäpiiriasioista vastaa lakiasiainjohtaja. Tiedon pysyviä sisäpiirirekisterejä ylläpitää Euroclear Finland Oy. Hankekohtaisia sisäpiirirekisterejä ylläpitää Tiedon lakiasiainosasto.